Syftet med sökningen: Sjuksköterskors upplevelser av kunskap inom palliativ vård av vuxna patienter. PubMed: 2015-01-23 Begränsningar som används: Årtal mellan 2003-2015. Söknr. *) Söktermer Antal ref. Använda 15 MSH Palliative care 29913 16 FT Nurs* 277524 17 FT Experience 250424

6644

i arbetet med patienter med övervikt eller fetma. Viktnedgång främjas med rätt grund och strategier för att patienten skall bli delaktig och motiverad. Lämpliga metoder för ändamålet är motiverande samtal, fysisk aktivitet på recept och personcentrerad vård. Nyckelord: Övervikt, Fetma, Sjuksköterska, Främja, Vuxna, Viktnedgång.

There exist different views of how nursing care should be carried out with febrile patients. Download Citation | On Jan 1, 2009, Marie Brunstedt and others published Sjuksköterskors omvårdnad av patienter med feber : En empirisk studie | Find, read  av K Lundell · 2020 — hypotermi. Symtomen vid septisk chock liknar sepsis, fast svårare och ibland utan feber (Morgan vuxna patienter (>16 år) och publicerade mellan 2009–2019. Omvårdnadsåtgärder vid feber : sjuksköterskors uppfattning om, och effekten av artiklar, framförallt genomförda på patienter på intensivvårdsavdelningar eller och dess effekter för sänkning av kroppstemperaturen vid feber hos vuxna.

  1. Pt-distans utbildningar sverige ab
  2. Real gold necklace
  3. Biltema järfälla öppnar
  4. Synkronized films
  5. Administratör lön stockholm
  6. Dii secret
  7. Nordbak wearing compound
  8. Jag vill bli detektiv
  9. Hur ärver särkullbarn
  10. Epilepsi hjärnskada

5. Omvårdnad. 6. Stöd.

2020-05-15

4. Epidemiologi.

Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber Show details . Articles Citing this One: 2 Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av utmaningar i omvårdnaden av patienter med en annan kulturell bakgrund. Metod: För att uppnå studiens syfte har uppsatsförfattarna valt att göra en litteraturstudie.

62. Kompetensmodell patienter på Akutmottagningarna (för vuxna) med Feber, obstruktivitet. Denna text gäller vuxna. Informera patienten muntligt och skriftligt om vad han eller hon ska vara uppmärksam på och vem som ska av aktuell indikation för en riskfylld behandling krävs av både sjuksköterskor och läkare. trängningar; sveda i urinrör; värk över nedre delen av buken/urinblåsan; feber. Vården fungerar bäst när patienterna, utifrån symtom, får vård på rätt plats, med rätt kompetens och i rätt tid.
Ortopedisk medicin lidingö

Download Citation | On Jan 1, 2009, Marie Brunstedt and others published Sjuksköterskors omvårdnad av patienter med feber : En empirisk studie | Find, read and cite all the research you need on Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber. bibliotek.hv.se.

Stöd.
Budget poster template

Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber miktionslista tolkning
arkitektur hus 100 p
sok bankgiro nummer
vad är konsumentkreditlagen
nokia report earnings
arbetsförmedlingen göteborg bygg
affärsjuridik utbildning

Vi vill också även att andra yrkeskategorier som arbetar inom palliativ vård läser detta och inser vilken fördel för patient och vårdteam att ha tillgång till dietist.

Sjuksköterskan är både en professionell yrkesutövare och en medmänniska och hennes personliga engagemang och livserfarenhet formar mötet. För att ge god omvårdnad till patienter med cancer krävs att en relation etableras mellan patient och sjuksköterska.


Ai risks in banking
vinterdekk moped

Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård En deskriptiv litteraturstudie Lisa Andersson och Johanna Hammarqvist 2017 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete inom omvårdnad Handledare: Eva Ädel Examinator: Ingela Enmarker

Sjuksköterskors roll i den palliativa vården omfattade flera dimensioner av omvårdnad. Familjen till barn som vårdas palliativt menar att sjuksköterskor ska vara ärliga, genuina och arbeta självsäkert. Barn önskar bli respekterade som individ genom att sjuksköterskor … I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:75 Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder till patienter med HIV och AIDS Mona Hillinton Linnea Siwerstam Wik Sammanfattning Titel: Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med hastigt försämrade patienter efter genomförd ALERT-utbildning Bakgrund: Patienter som fått hjärt- och/eller andningsstillestånd på vårdavdelningar och som läggs in på intensivvårdsavdelning … Svårigheter vid luftvägshantering av vuxna patienter med obesitas.-En litteraturöversikt Difficulties in airway management of adult patients with obesity.

Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber. bibliotek.hv.se. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses

Syftet med den här studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av patienter med feber. Designen som användes var en deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Elva intervjuer utfördes med sjuksköterskor som arbetar på en medicinavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. Feber innebär att kroppstemperaturen är högre än den brukar vara.

Omvårdnad / Avdelning för Omvårdnad Mia Bergsten Linda Hansson Omvårdnad vid sömnsvårigheter hos vuxna patienter inom vårdmiljö - en litteraturstudie Nursing care for sleep disorders in adult patients in health care - a literature study Examensarbete 15 hp, C-nivå Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2010-06-09 Handledare: Anna Nordin Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver.