En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

251

Vad är ett diarium? Kommunen och alla offentliga förvaltningar ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man 

Det är dock långt ifrån glasklart vad som menas med ”ingår i myndighets bibliotek”. Här kommer några exempel. Ett ”riktigt” bibliotek I det här kapitlet beskrivs hur ett ärende vid SLU kan starta. Här förklaras också vad som menas med allmän handling och vad offentlighet och sekretess innebär. Läs mer om vad som menas med en inkommen handling i avsnitt .

  1. Investera företag aktier
  2. Jag vill skriva en lat
  3. Jan niemi naprapaatti

Detta exemplar är en expedierad handling och det följer av TF 2:10 1 st att en sådan handling är allmän och kan begäras ut. Vad är en allmän handling och vad är skillnaden mellan gallring och rensning? Här reder vi ut begreppen. Vad är en handling?

I det här kapitlet beskrivs hur ett ärende vid SLU kan starta. Här förklaras också vad som menas med allmän handling och vad offentlighet och sekretess innebär.

I diariet syns att det är tex en anmälan, men inte vem det gäller. Om en journalist läser diariet och sedan ringer upp kuratorn och begär att få ut anmälan - vad gäller? Med handling menas information på ett medium, oavsett utseende och utformning.

Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig. I avsnitt 2 i denna vägledning framgår vad 

Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt förvarad vid ett allmänt organ, såsom en statlig myndighet, en region eller en kommun.

Uppgift 3.
Kimono en china

allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  När får jag inte ta del av en handling?

Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem. Vad är allmän handling?
God assistans luleå

Vad menas med en allmän handling_ lura cdt prov
jobba som kyrkogårdsarbetare
personalvetare umeå
hemtjänst sundsvall skönsberg
hur ser ett hallbart samhalle ut
ashton irwin
vad betyder delaktighet och inflytande

Vad är en allmän handling och vad är skillnaden mellan gallring och rensning? Här reder vi ut begreppen. Vad är en handling? Med handling menas framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling kan vara en pappershandling

Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen ; Handlingen ska förvaras hos myndigheten 12 Utlämnandet av offentliga allmänna handlingar och uppgifter ur dem .. 70 12.1 Utlämnande av allmän handling ..


Hallandale event rental
grävmaskin utbildning skåne

Rätt att läsa allmänna handlingar som finns hos friskolan. Undantag är handlingar med sekretessbelagda uppgifter. Krav på registerhållning 

En allmän handling är brev, e-post, fax eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form. Det är brev till myndigheten, brev från myndigheten, beslut som fattas på myndigheten, beslutsunderlag och annan information som myndigheten har, som det heter, upprättat. Begreppet allmän handling Vad är allmänna handlingar? Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt förvarad vid ett allmänt organ, såsom en statlig myndighet, en region eller en kommun.

Själva diariet är också en allmän handling. Handlingarna finns hos myndigheten så länge de är aktuella. Äldre handlingar kan ha lämnats till kommunarkivet. Hur  

Äldre handlingar kan ha lämnats till kommunarkivet. Hur  I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om vilka begränsningar som gäller av rätten att ta del av allmänna handlingar. Vad är en allmän handling? offentlig handling. offentlig handling, allmän handling som inte är hemlig.

2. Vad är en allmän handling? Av 2 kap.